Mailing list

Mailing list

Αφήστε το e-mail σας για να είστε ενήμεροι για τα νέα και τις προσφορές μας

Join us on Facebook

Είσοδος

Sunshine Energy - Ηλιοθερμικά - Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Sunshine Energy

Η SUNSHINE ENERGY είναι μια νέα και σύγχρονη εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της Γερμανικής κατασκευάστριας εταιρείας φωτοβολταϊκών συστημάτων WIOSUN για την προμήθεια Φωτοβολταΐκού Εξοπλισμού & Εγκατάσταση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα. Το ευρύ ανθρώπινο δυναμικό της SUNSHINE ENERGY νομικό, τοπογραφικό, μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό τμήμα τόσο στην Γερμανία όσο και στην Ελλάδα είναι σε θέση να παρέχει άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση σε κάθε σας ανάγκη με έμφαση στις τεχνολογίες αιχμής όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Η WIOSUNεδρεύει στην Γερμανία και χαρακτηρίζεται παγκοσμίως από την αξιοπιστία και ποικιλία των προϊόντων της. Οι τεράστιες προσπάθειές της στον τομέα έρευνας των Φωτοβολταϊκών συστημάτων είχαν ως αποτέλεσμα το 2008 την κατάκτηση του βραβείου Bundespreis (Ομοσπονδιακό Εθνικό Γερμανικό Βραβείο Καινοτομίας 2008 από το Υπουργείο Οικονομίας & Τεχνολογίας) διότι κατάφερε να συνδυάσει τα οφέλη του ηλιακού θερμοσίφωνα και του Φ/Β συστήματος με τη παραγωγή του μοναδικού προϊόντος παγκοσμίως με το όνομα PV-Therm”.

Η SUNSHINE ENERGY" είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε οικιακές στέγες και ταράτσες, σε βιομηχανικά κτίρια και σε γήπεδα ξεκινώντας από το στάδιο της αδειοδότησης και χρηματοδότησης έως και τη φάση της υλοποίησης του φωτοβολταϊκού σταθμού και σύνδεσής του με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Χάρη στην πολύχρονη εμπειρία τόσο της εταιρείας μας όσο και των συνεργατών μας είμαστε σε θέση να σας εγγυηθούμε την απόδοση της επένδυσή σας στηριζόμενοι στις υπάρχουσες αποδόσεις των φωτοβολταϊκών πάρκων που εγκαταστήσαμε με επιτυχία. Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας η οποία διασφαλίζεται από την κατάλληλη κατά περίπτωση επιλογή του φωτοβολταϊκού εξοπλισμού (πλαίσια, μετατροπείς, σταθερές και κινούμενες βάσεις στήριξης για τα φωτοβολταϊκά συστήματα) όσο και από την ορθή διαστασιολόγηση και ηλεκτρολογική εγκατάσταση της φωτοβολταϊκής μονάδας.

 

Σκοπός της χρήσης των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων αλλά και γενικότερα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα που παράγετε από την παραδοσιακή καύσιμη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρισμού όπως το κάρβουνο και το πετρέλαιο. O πληθυσμός του πλανήτη καλύπτει σήμερα τις ενεργειακές του ανάγκες κατά 90% με άνθρακα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή πυρηνική ενέργεια. Ωστόσο οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται συνεχώς ενώ τα ενεργειακά αποθέματα υπολογίζεται ότι θα επαρκέσουν μόνο για τα επόμενο 40 χρόνια. Το μέλλον ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

O ήλιος μας είναι μία τεράστια και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Ακτινοβολεί κάθε δευτερόλεπτο περίπου 50 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες ενέργειας πάνω στη γη. Αυτό αντιστοιχεί σε απόδοση ισχύος 150 εκατομμυρίων μεγάλων πυρηνικών εργοστασίων. Μόνο 0,05% αυτής της ηλιακής ενέργειας θα επαρκούσε για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες όλου του πλανήτη.

 

Δύο τεχνολογίες εκμεταλλεύονται άμεσα την ενέργεια του ήλιου: η ηλιοθερμία και τα φωτοβολταϊκά. Χάρη στους Νόμους που τέθηκαν γιο τις ΑΠΕ δίδεται πλέον η δυνατότητα να εξελιχθεί η Φωτοβολταϊκή τεχνολογία σε ισχυρή κινητήρια δύναμη της οικονομίας και σε μεγάλο εξαγωγικό αγαθό. Κλειδιά επιτυχίας για την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς φωτοβολταϊκών αποτελούν ένα αξιόπιστο πολιτικό πλαίσιο, ο περιορισμός των γραφειοκρατικών εμποδίων και κατάλληλοι μηχανισμοί χρηματοδότησης.

 

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν τους κάτωθι λόγους για την ανάπτυξη των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ως κύριο φορέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας :

 

 1. Είναι ένα σχεδόν ανεξάντλητο δυναμικό.
 2. Μπορεί να ενσωματωθεί, να αποθηκευτεί και να ελεγχθεί.
 3. Συνδυάζεται και με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 4. Προσφέρει υπολογίσιμη ασφάλεια τροφοδοσίας.
 5. Βρίσκει με την δομοστοιχείωσή της παντού εφαρμογή, λειτουργεί αποκεντρωμένα και είναι εύκολη στη χρήση.
 6. Χρησιμοποιείται σε όλες της ηπείρους της γης.
 7. Εξασφαλίζει ανεξαρτησία από περιοχές κρίσης.
 8. Αναπτύσσει την ύπαιθρο και περιοχές με φτωχές υποδομές.
 9. Είναι ο ισχυρότερος σε ανάπτυξη και βιωσιμότητα κλάδος της οικονομίας.
 10. Ενισχύει τους μικρομεσαίους και τις βιοτεχνίες.
 11. Είναι απαραίτητη για τη δραστική προστασία του κλίματος.Η SUNSHINE ENERGY κατανοώντας τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες της ανθρωπότητας για ηλεκτρική ενέργεια, υποστηρίζει την παραγωγή αυτής με σεβασμό προς το περιβάλλον διαμέσου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ιδιαίτερό μας μέλημα είναι να κατορθώσουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενεές ένα καθαρό περιβάλλον βασιζόμενοι στην ποιότητα των έργων μας.

Προϊόντα

Φωτοβολταϊκές Γεννήτριες (Πλαίσια)

Με τον γενικό όρο φωτοβολταϊκά συστήματα χαρακτηρίζονται οι βιομηχανικές διατάξεις που έχουν την δυνατότητα μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Στην ουσία πρόκειται για ηλεκτρογεννήτριες που συγκροτούνται από πολλά φωτοβολταϊκά στοιχεία σε επίπεδη διάταξη που έχουν ως βάση λειτουργίας το φωτοβολταϊκό φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο μέρος της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας μετατρέπεται από ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Τα Φωτοβολταϊκά Πλαίσια ανάλογα με το υλικό κατασκευής των κυψελών τους διακρίνονται στα Κρυσταλλικού Πυριτίου (Μονοκρυσταλλικα ή Πολυκρυσταλλικά Φωτοβολταϊκά), στα Λεπτών Μεμβρανών (Φωτοβολταϊκά Αμόρφου Πυριτίου και Χαλκοπυριτών CIS/CIGS) και στα Υβριδικά.

Refusol

Ο αναστροφέας (επίσης μετατροπέας ή αντιστροφέας) (inverter) είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που μετατρέπει τη συνεχή τάση σε εναλλασσόμενη. Διακρίνονται στους μονοφασικούς και στους τριφασικούς μετατροπείς.

Συστήματα Στήριξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Οι απαιτήσεις ενός συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία, μας καθορίζει τον τρόπο τοποθέτησης και στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Οι κύριοι τρόποι στήριξης των Φωτοβολταϊκών Πλαισίων  ποικίλουν ανάλογα με την ενεργειακή απολαβή. Διακρίνονται σε Σταθερά Συστήματα Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων είτε με σταθερή γωνία κλίσης του συλλέκτη είτε με εποχιακά ρυθμιζόμενη κλίση και σε κινούμενα Συστήματα Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων (συνεχούς ημερήσιας παρακολούθησης ηλιοτρόπιο – tracker system) τα οποία με τη σειρά τους κατηγοροποιούνται στα μονοαξονικά και διαξονικά συστήματα στήριξης .