Mailing list

Mailing list

Αφήστε το e-mail σας για να είστε ενήμεροι για τα νέα και τις προσφορές μας

Join us on Facebook

Είσοδος

Υπηρεσίες

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες μελέτης και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος:

  1. Οικονομετεχνική Μελέτη & Σχεδιασμός του Φωτοβολταϊκού Έργου μετά από Αυτοψία του Χώρου Εγκατάστασης.
  2. Έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών για την αδειοδότηση του Φωτοβολταϊκού Έργου (Κατάθεση φακέλου στην κατά τόπους υπεύθυνη ΔΕΗ και Πολεοδομία).
  3. Εξασφάλιση χρηματοδότησης της Φωτοβολταϊκής επένδυσης έως και 100% ανάλογα με την περίπτωση.
  4. Παραλαβή του απαραίτητου Φωτοβολταϊκού Εξοπλισμού και εγκατάσταση – σύνδεση του συστήματος με το δίκτυο της ΔΕΗ.
  5. Ασφάλιση της Φωτοβολταϊκής Επένδυσης με τους καλύτερους όρους της αγοράς.
  6. Δυνατότητα 25ετούς συντήρησης (service) του Φωτοβολταϊκού Συστήματος.

 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΙΣ «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΛΙΟΥ
(Μελέτη του ΕΜΠ δίνει έναν πλήρη οδηγό της ηλιοφάνειας στη χώρα μας με πολλές εφαρμογές στην καθημερινότητα, από τη δόμηση μέχρι τις καλλιέργειες).

 

Εντοπισμός των σημείων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς ηλιακής ενέργειας που σχετίζονται άμεσα με το real estate και τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική, των περιοχών με μεγάλη αποθήκευση χιονιού, εκτίμηση των αρδευτικών αναγκών, προσέγγιση πλούσιων ενεργειακά περιοχών είναι ορισμένες από τις εφαρμογές της μελέτης του ΕΜΠ για την επίδραση του ανάγλυφου της χώρας στην εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία.

Με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και σκοπό τον εντοπισμό των περιοχών της Ελλάδας που είναι πλούσιες (ή φτωχές) σε ηλιακό δυναμικό λόγω της συγκεκριμένης γεωγραφικής θέσης και προσανατολισμού, παρήχθησαν 4.319 χάρτες και συντάχθηκαν 365 ημερήσιοι, 12 μηνιαίοι και ένας ετήσιος. Στη συνέχεια, έγινε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων και παραγωγή διαγραμμάτων κατανομής της ακτινοβολίας και μεταβολής της μέσα στο έτος.

Πολλή δουλειά, για να έχουμε στα χέρια μας -σε πρώτη φάση- έναν οδηγό με πληροφορίες και πολλές εφαρμογές για τη ζωή μας, λέει ο Νίκος Μαμάσης λέκτορας και επιβλέπων της εργασίας-μελέτης (αντικείμενο μεταπτυχιακής διατριβής) που εκπόνησε η Ηλέκτρα Αποστολίδου, πολιτικός μηχανικός, στο ΔΠΜΣ «Επιστήμη και τεχνολογία υδατικών πόρων» της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Είναι αξιοσημείωτο ότι με την εργασία αυτή ερχόμαστε να δώσουμε, με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, αυτό που σε ένα βαθμό έχει πει η λαϊκή μας παράδοση, υποστηρίζει ο Νίκος Μαμάσης εξηγώντας: «Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τον εντοπισμό των περιοχών στις οποίες παρουσιάζονται οι μέγιστες και οι ελάχιστες τιμές ηλιοφάνειας, προέκυψε ότι τα ονόματα πολλών οικισμών πηγάζουν από την υπερβολική ή την ελλιπή έκθεσή τους στον ήλιο. Τέτοια παραδείγματα απαντώνται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (όπως "Προσήλιον", "Βαθύλακκος" κ.ά.). Να γιατί η έρευνα για το ανάγλυφο και την επίδρασή του στην εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία έχει σημασία.

Σημειώνεται ότι «η παρούσα εκτίμηση της δυνητικής ακτινοβολίας δεν λαμβάνει υπόψη της τα φαινόμενα της ατμόσφαιρας (διασπορά, διάχυση, νέφωση), που θα γίνει σε μελλοντική εργασία με βάση μετρήσεις ηλιακής ακτινοβολίας.

Η χρησιμότητα της μελέτης φαίνεται και από τις εφαρμογές που έχει προς το παρόν στους τομείς: Καταμερισμός χρήσεων γης - Ανάπτυξη δομημένου περιβάλλοντος.

Ο εντοπισμός των σημείων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς ηλιακής ενέργειας σχετίζεται άμεσα με το real estate και τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική.

Οι ωριαίοι και ημερήσιοι χάρτες  είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν για μια συγκεκριμένη περιοχή όπου ποσοτικοποιείται η ηλιακή ακτινοβολία για κάθε ώρα και ημέρα κατά τη διάρκεια του έτους. Έτσι, έχουμε καλύτερο προσανατολισμό των κτιρίων και ενεργειακή αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας, δύο παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση φυσικών και υλικών πόρων. Ταυτοχρόνως επιτυγχάνουμε: αισθητική αναβάθμιση της κάθε περιοχής και καλύτερη ψυχολογία των κατοίκων. Εξάτμιση και διαπνοή.

Με βάση τους μηνιαίους χάρτες είναι ευκολότερος ο εντοπισμός των περιοχών με μεγάλη ή μικρή εξατμισοδιαπνοή για κάθε μήνα του έτους. Με άλλα λόγια, η εξάτμιση και η διαπνοή είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την εκτίμηση των υδατικών πόρων μιας περιοχής, την εκτίμηση των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών στα διάφορα στάδια των φυτών, τις μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων, τις μελέτες κατασκευής και λειτουργίας εγγειοβελτιωτικών έργων και για άλλες μελέτες που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Καλλιέργειες :

Οι μηνιαίοι χάρτες βοηθούν στην καλύτερη επιλογή του είδους των καλλιεργειών, ώστε όχι μόνο να υπάρχει συνέπεια της καλλιέργειας με το ηλιακό δυναμικό κάθε περιοχής, αλλά και να λαμβάνονται υπόψη τα διάφορα στάδια ανάπτυξης των φυτών σε σχέση με τη διατιθέμενη ηλιακή ενέργεια κάθε μήνα.

Περιοχές με οικολογική αξία. Τη βάση κάθε οικοσυστήματος αποτελούν η δέσμευση της ηλιακής ακτινοβολίας και η στήριξη των τροφικών αλυσίδων.

Οι διάφοροι αυτότροφοι οργανισμοί, όπως τα υδρόβια φυτά, δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα, ηλιακή ακτινοβολία και θρεπτικά στοιχεία και τα αποδίδουν ως οργανική ουσία (βιομάζα και βλάστηση σε ότι αφορά τα φυτά). Αναλόγως με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά τους, τα οικοσυστήματα είτε στηρίζουν μακριές τροφικές αλυσίδες, που αποτελούν πολύπλοκα τροφικά πλέγματα, είτε δημιουργούν ιδιαίτερες συνθήκες ζωής που χρήζουν παρατήρησης και έρευνας.

Σε κάθε περίπτωση η γνώση της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας αποτελεί κριτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές της εισερχόμενης ακτινοβολίας, κατανεμημένες στο χρόνο και το χώρο, αποτελούν πολύ σημαντικό στοιχείο για τον προσδιορισμό περιοχών με ιδιαίτερη οικολογική αξία.

Ηλιακή ακτινοβολία-πηγή ενέργειας. Η διαθέσιμη ηλιακή ακτινοβολία στη χώρα μας κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα κατά την καλοκαιρινή αλλά και κατά τη χειμερινή περίοδο.

Στην εργασία «η επίδραση του ανάγλυφου της χώρας στην εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία» λαμβάνεται υπόψη η κλίση και ο προσανατολισμός του εδάφους και, όπως είναι πλέον γνωστό στους περισσότερους, τα φωτοβολταϊκά συστήματα τοποθετούνται με κλίση ως προς το έδαφος. (Πολλές φορές έχουν τη δυνατότητα να περιστρέφονται κατά τη διάρκεια της ημέρας ή του χρόνου.)

Οι χάρτες μπορούν να δώσουν μια πρώτη προσέγγιση των πλούσιων ενεργειακά περιοχών και στη συνέχεια να μελετηθεί η βέλτιστη τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών.
Αποθήκευση χιονιού. Σημαντική συνιστώσα της κίνησης του νερού αποτελεί η απορροή από το λιώσιμο του χιονιού προς τα υδατορεύματα.

Η έλλειψη νερού αποθηκευμένου με τη μορφή χιονιού το χειμώνα μπορεί να λιγοστέψει το διαθέσιμο νερό για όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποσότητα διαθέσιμου νερού στους κατάντην ταμιευτήρες, που με τη σειρά του επηρεάζει το διαθέσιμο νερό για άρδευση και ύδρευση. Με βάση τους μηνιαίους χάρτες είναι εύκολο να εντοπιστούν οι περιοχές εκείνες που θα υπάρχει μεγάλη αποθήκευση χιονιού εξαιτίας της μικρής ακτινοβολίας που δέχονται.
Το μοντέλο υπολογισμού που αναπτύχθηκε (εργασία της Ηλέκτρας Αποστολίδου) εφαρμόστηκε στο ψηφιακό μοντέλο εδάφους της Ελλάδας διάστασης 500 μέτρων. Συγκεκριμένα, σε κάθε φατνίο -«σημείο»- της χώρας (500 x 500 μέτρα) και για κάθε ώρα ενός μέσου ημερολογιακού έτους υπολογίστηκε η άμεση δυνητική ηλιακή ακτινοβολία, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του Ηλίου (υψόμετρο, αζιμούθιο, απόσταση Γης - Ηλίου) και τα χαρακτηριστικά του φατνίου (κλίση, προσανατολισμός, φαινόμενα σκίασης λόγω της γεωμορφολογίας).

Στον ετήσιο χάρτη που παρουσιάζεται με 6μηνιαίες τιμές γίνεται φανερή η διαφοροποίηση των περιοχών που λαμβάνουν τις μέγιστες τιμές άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.

Έτσι, παρατηρείται ότι τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο που ο ήλιος βρίσκεται ψηλά, οι πεδιάδες της Θεσσαλίας και κάποια τμήματα της Πελοποννήσου -τα οποία τους υπόλοιπους μήνες δεν ελάμβαναν σημαντικές ποσότητες ακτινοβολίας- βρίσκονται άνω του 5%.

Αντιθέτως, περιοχές όπως η νότια Κρήτη και το όρος Κερκόνη στα βόρεια του νομού Κιλκίς, οι οποίες λαμβάνουν τις μεγαλύτερες ποσότητες άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας όλους τους υπόλοιπους μήνες, αλλά και σε ετήσια βάση, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο βρίσκονται κάτω από 5%.